Płatność

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Biurze Handlowym Flash, Energia, Foto, ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków

b. przedpłata na konto bankowe CSI S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
85 1030 1582 0000 0008 0102 1018


c. przelew na konto bankowe CSI S.A. z odroczonym terminem płatności - w przypadku uzyskania przez Klienta kredytu kupieckiego u Sprzedającego.

2. Klient ma możliwość uzyskania kredytu na zakupy u Sprzedającego na zasadach podanych poniżej :

a. Przesłanie do Sprzedającego dokumentów rejestracyjnych : (NIP, REGON, Wpis do Rejestru)
b. Historia zamówień złożona z minimum 3 zamówień na kwotę powyżej 300 zł netto każde
c. Przesłanie do Sprzedającego wypełnionego wniosku kredytowego

Po rozpatrzeniu wniosku kredytowego Klient otrzymuje informacje na temat wysokości udzielonego kredytu oraz terminu płatności.